Voorwaarden

Hieronder worden een aantal van onze voorwaarden kort toegelicht. Wil je alle (algemene) voorwaarden inzien? Klik dan hier.

Afspraken

Het boeken van een behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak. De cliënt moet verhindering van een gemaakte afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren melden. Indien de cliënt niet tijdig de verhindering meldt, kan het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden bij de cliënt.

Andere dag en tijd?

Mocht je een afspraak willen maken buiten de openingstijden om, dan is dat uiteraard in overleg mogelijk.

Tarieven

The Beauty of Rose vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Acties zijn geldig tot de aangegeven datum.

Betaling

De betaling dient direct na afloop van de behandeling en/of aangeschafte producten contant of per betaalverzoek voldaan te worden.

Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.

Aansprakelijkheid

The Beauty of Rose is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Beauty of Rose is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

The Beauty of Rose is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie

The Beauty of Rose geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling.

Cadeaubonnen

De door ons verstrekte cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig. Cadeaubonnen waar een schaarstempel op zit kunnen maximaal één keer per behandeling worden ingeleverd.